Toenemende populariteit van ZZP factoring logische ontwikkeling

Onder zelfstandig ondernemers is het afnemen van ZZP factoring bij zogenaamde factoringbedrijven steeds populairder geworden. De toenemende populariteit van deze diensten is niet onverklaarbaar! Er zijn steeds meer bedrijven, die te maken hebben met klanten die te laat of helemaal niet betalen. Als gevolg hiervan kan het voorkomen dat deze bedrijven zelf ook in de knel komen met het tijdig betalen van facturen. Zij hebben voor het leveren van hun eigen producten, vaak immers diensten afgenomen bij leveranciers. Door voor deze nieuwe vorm van debiteurenbeheer te kiezen, ben je niet langer zelf verantwoordelijk voor het incasseren van facturen. In dit artikel lees je hier meer over!

ZZP factoring

ZZP factoring biedt verschillende voordelen

Het voornaamste voordeel van ZZP factoring is het feit, dat je een factuur vaak al binnen enkele dagen betaald krijgt. Ongeacht het moment waarop je klant de factuur betaalt! Ook weet je zeker dat je betaald krijgt, op het moment dat een klant zelf niet zou betalen. Op deze manier wordt voorkomen dat je eigen kasstroom in gevaar kan komen. Ook niet onbelangrijk is het feit, dat je alleen voor deze dienst betaalt als je ook daadwerkelijk facturen aan het factoringbedrijf verkoopt. Er worden dus geen maandelijkse vaste kosten in rekening gebracht.

Finqle

Werkwijze van factoringbedrijven bij inkoop van facturen

Voor factoringbedrijven is deze vorm van debiteurenbeheer interessant, omdat zij per factuur een bepaalde vergoeding in rekening brengen. De exacte hoogte van deze vergoeding is van een aantal factoren afhankelijk. Zo speelt onder andere de betalingstermijn op facturen een rol in het bepalen van de kosten. Des te langer een klant heeft om de factuur te betalen, des te hoger zal de te betalen vergoeding ook zijn. Daarbij kunnen de in rekening gebrachte kosten per factoringbedrijf verschillen. Het is zodoende verstandig om meerdere partijen met elkaar te vergelijken. Een bekend factoringbedrijf in Nederland is Finqle.